Valpar


Pica är dräktig och valpar väntas i slutet av april/början av maj 2018 efter
High Dreams Picadilly och NORD JCH Searover Pims Pirat.
Mer information om kombinationen kan läsas här.

e-post: kennel_highdreams@yahoo.se
Valpar som äter