Picas bilder
Daniel & Pica på Unghundsderby, Hishult, SSRK Västra, 2015


Pica 9 månader


Berra, Ina och Pica, januari 2014


Pica 8 veckor