Norska retreivermästerskapet 2012

Norska retrievermästerksapet gick av stapeln på Sessvollmoen den 1-2 september.


Kossorna på den krokiga vägen upp och ner för berget.


Också fåren.


Invigning av mästerskapshelgen 2012.


Daniel med Ina och Ako.


Ulrica med Ako och Ina.