Kurs med Rita Kökény

Den 10 juli 2011 var vi på kurs för Rita Kökény, Blackthorn Gundogs från Ungern som Ralf och Ilona Falkeland ordnade på Innegården. Rita hade ett mycket bra upplägg, var nogrann och anpassade övningarna efter ekipagen. Vi var super nöjd med kursdagen.


Daniel & Ina och Ralf & Bramble


Ulrica & Ako med Rita och en av hennes hundar