Jaktprov i Gävle den 16 maj 2010

Daniel & Ina och Ulrica & Ako startade i öppenklassen på jaktprovet i
Axmar Bruk, Gävle. Daniel & Ina fick sitt andra 1:a pris i öppenklassen.  Ulrica & Ako gjorde en repris, ett 2:a pris i öppenklassen.


Ina & Daniel på söket.

Ina & Daniel efter lyckad vattendirigering.


Ako & Ulrica i den fina parkmiljön.


Ako & Ulrica på söket, domare Jenny Hamring.