Extriörbeskrivning

I samband med SSRK Gävleborgs årsmöte den 13 mars 2010 var det aktiviteter, Working Test och utställning. Vi fick även möjlighet att få extriörbeskrivning gjord på Ina och Ako av domare Pia Razera Brulin.

Ako


Ska det vara så här på utställning, tänker Ako

Ina