Livas bilder


Liva september 2018.


Ulrica & Liva på Unghundsderby 2017-06-10, i Skårsjö, arrangör SSRK ÖstergötlandLiva, mars 2017.Liva 5 månader.


Liva 8 veckor.

Liva 8 veckor.

Liva 8 veckor.